Informatie

Lid worden?

Elk toekomstig lid wordt in de gelegenheid gesteld om vier keer gratis mee te trainen. Zolang je nog geen lid bent, train je verzekering-technisch voor eigen risico en ben je dus aangewezen op je eigen privéverzekering. Na de vier gratis trainingen is het lid contributie plichtig en volgt inschrijving d.m.v. een inschrijfformulier welke te downloaden is van deze website en ingeleverd moet worden bij de trainer. Je bent dan collectief verzekerd bij de NBB, de Nederlandse Basketbal Bond. Competitiespelende leden moeten tevens een pasfoto inleveren voor een spelerskaart van de Nederlandse Basketball Bond. Afhankelijk van de leeftijd en basketbalkwaliteiten wordt het lid ingedeeld in een team. Als een nieuw lid in de afgelopen 5 seizoenen voor een andere club heeft gespeeld, moet deze daar een schuldvrijverklaring aanvragen.

Leeftijdscategorieën

Binnen het basketball worden de leeftijdscategorieen aangeduid met de letter U. De U staat voor Under. Zo is er een U12 wat betekent dat er kinderen spelen jonger dan 12 jaar

Clubtenue

Het is bij deelname aan competitiewedstrijden verplicht om het juiste clubtenue te dragen. Dit tenue bestaat uit een blauwe broek en een blauw shirt. Deze set huur je van de club. De huur van het tenue is inbegrepen bij de contributie voor wedstrijdspelende leden. Het shirtnummer dat je verplicht moet dragen, wordt door de TC toegewezen. Dit nummer wordt op de voor- en achterkant van de shirts gedrukt. Het tenue is eigendom van de club. De tenues van de teams worden bij toerbeurt door de ouders gewassen.

Trainingen

Een training duurt meestal 90 minuten en wordt in een sporthal op gymzaal afgewerkt. Het aantal trainingen in de week is afhankelijk van het team waarin je speelt. Sommige teams trainen een keer per week, andere twee keer per week. Informeer bij de trainer hoe vaak er wordt getraind of kijk in het trainingsschema.

Wedstrijden

De thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal Angelslo op zaterdag tussen 10.30 en 14.00 uur. Iedereen is welkom om de wedstrijden kosteloos van de tribune te aanschouwen. De kantine van de club is bij de thuiswedstrijden open dankzij vrijwilligers (ouders). Afhankelijk van de klassenindeling worden de uitwedstrijden gespeeld in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ouders worden ingeschakeld bij het vervoer naar de uitwedstrijden.

Afmelden

Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur vóór 1 mei van het lopende seizoen. Eindexamenkandidaten krijgen in dit verband uitstel tot 1 juli van het lopende seizoen. Als na deze datum afmeldingen van het lidmaatschap ontvangen worden, betaalt het lid het opvolgende seizoen ook contributie. Verhuizing en blessures die de rest van het seizoen voortduren zijn redenen om het lid te ontzien van contributieplicht voor het resterende deel van het seizoen. Overige opzeggingen houden een contributieplicht tot en met het einde van het seizoen in. De contributie wordt geïnd van september (bondscontributie) tot en met april.

Vrijwilligersfuncties

Elk lid helpt mee bij de organisatie van de vereniging. Afhankelijk van leeftijd kunnen ook ouders ingezet worden bij het uitvoeren van de vrijwilligerstaken. We kijken daarbij uiteraard naar ieders beschikbaarheid en kwaliteiten. We willen graag samen een sterke vereniging zijn, waarbij iedereen de handen uit de mouwen steekt om met vele handen licht werk te maken. Sportiviteit en respect staan bij ons voorop.

Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement hebben we afspraken staan die voor alle leden gelden. Elk jaar worden de teksten gemoderniseerd op basis van goedgekeurde voorstellen die aan de Algemene Leden Vergadering zijn voorgelegd.

Vragen?

Bel of mail onze contactpersoon