Wil je eerst een proeftraining meedoen? Neem dan contact op!

Lid worden

  Hierbij geef ik me op als lid van EBV Mustangs.
  VrouwManAnders


  JaNee


  EénTwee

  GeenWel

  GeenWel


  JaNee


  JaNee


  JaNee
  WelNiet


  Informatie ouders en/of voogd(en)
  Vrijwilligers

  Vrijwilligers zijn de motor van onze club. Zonder vrijwilligers kan deze basketbalvereniging niet bestaan. Hierom vragen we u om één van de onderstaande functies aan te kruisen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website. Voor vragen over de functies kunt u het beste contact opnemen met secretaris Jeffrey Klumper, 06-27095388


  VoorzitterSecretariaatPenningmeesterTechnische CommissieLedenadministratieWedstrijd CommissiePR/Sponsor/Activiteiten CommissieScheidsrechters CommissieTrainer/CoachAssistent Trainer/Coach

  Lidmaatschap

  Elk potentieel lid traint maximaal vier keer gratis mee. Daarna wordt men lid van EBV Mustangs en wordt er contributie geheven, ook al wordt/worden het inschrijf- en/of machtigingsformulier later ingeleverd. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande financiële verplichtingen worden aangegaan voor het restant van het lopende seizoen, ook als tijdens het seizoen het lidmaatschap wordt opgezegd. Indien er géén tijdige opzegging (voor 1 juli) van het lidmaatschap wordt gedaan via een e-mailbericht aan ledenadministratie@ebvmustangs.nl, worden zowel het lidmaatschap als de contributieverplichting stilzwijgend verlengd.

  Binnen enkele dagen na het versturen van aanmeldformulier ontvangt u via e-mail (mogelijk in de spambox) een machtigingsformulier voor de contributie. Wilt u dit formulier binnen enkele dagen volledig en juist ingevuld overhandigen aan de trainer? De trainer geeft het formulier aan de ledenadministratie.

  Met betrekking tot het huishoudelijk reglement verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement.

  Met betrekking tot de privacy van onze leden verwijzen wij u naar het privacystatement op onze website.