Algemene Leden Vergadering

Maandag 21 september vindt er vanaf 20.00 uur een Algemene Leden Vergadering plaats in sporthal Angelslo. Het bestuur bereidt zich daar momenteel op voor en zal de agenda vroegtijdig aan de leden mailen. Noteer de datum alvast in je agenda.