Basketbalclinics

-Nieuw Amsterdam/Veenoord/Zandpol-

Deze maand krijgen de basisschoolkinderen tijdens de gymles basketbalclinics aangeboden door Anouk Kardijk van EBV Mustangs. De kinderen maken op een speelse manier kennis met deze sport!
#BredeschoolNAVZ #sportstimulering De Bascule CBS De Bron