Grote Club Actie

EBV Mustangs doet dit seizoen weer mee met de Grote Club Actie. We gaan de leden niet verplichten om loten af te nemen, maar vragen wel of jullie willen deelnemen om zo extra activiteiten voor jou en andere leden te kunnen organiseren, onze trainers een onkostenvergoeding te kunnen bieden en te voorkomen dat de contributie verhoogd wordt. Ondanks dat er vorig jaar een licht negatief resultaat werd geboekt, heeft de Algemene Leden Vergadering besloten de contributie niet te verhogen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar er moet wel wat gebeuren.
De loten, 3 euro per stuk, waarvan 2,40 naar de club gaat, worden in de week van 10 september verspreid op de trainingen. De actie gaat officieel zaterdag 15 september van start. Sommige leden zijn echter al bezig met verkopen. De teller staat inmiddels op 242. We hopen de 500 te halen. Ieder lid vijf loten moet toch lukken? We doen alleen aan contante verkoop. Meer informatie over de actie vind je opĀ https://clubactie.nl/hoe-werkt-het-groteclubactie. Als je vragen hebt, laat het dan weten aan Jeffrey (06-27095388).