Scheidsrechtersopleiding

We werken momenteel aan een nieuwe lichting scheidsrechters. Ze hebben vorig seizoen allemaal het theoretische deel van de BS2-opleiding afgerond en gaan vanaf volgende week maandag beginnen met het praktijkdeel. Wat de twaalf kandidaten allemaal gaan doen, staat in de volgende handleiding:

Een van de onderdelen is het volgen van een tweetal workshops. Deze workshops zijn niet alleen toegankelijk voor de reeds genoemde kandidaten, maar ook voor jou. Dus ook al heb je een diploma, dan wil ik graag dat je aanschuift bij de groep, want je kunt er veel van leren. Zie het als een opfriscursus, het afstoffen van slechte gewoonten. Echt heel nuttig en je maakt het voor jezelf aan de hand van de tips plezieriger om te fluiten. Minder commentaar van buitenaf, meer begrip voor jou als scheidsrechter. De andere onderdelen die in de handleiding genoemd staan, hoef je trouwens niet te volgen.

Workshops:
Maandag 2 oktober 17.30-19.00 uur sporthal Emmerhout (Houtweg 105)
Donderdag 5 oktober 18.30-20.00 uur gymzaal Rietlanden (Valkenveld 122)
Maandag 9 oktober 17.30-19.00 uur sporthal Emmerhout
Donderdag 12 oktober 18.30-20.00 uur gymzaal Rietlanden

Ben je geïnteresseerd? Laat het Jeffrey weten. Dan weet hij hoeveel mensen er naar de bijeenkomst komen en kan hij zijn voorbereiding erop baseren. Doe je voordeel en meld je aan via scheidsrechters-commissie@ebvmustangs.nl!