Contributie

Contributie seizoen 2023-2024

 • De contributie is vastgesteld op basis van teams en is gebaseerd op 1½ uur training per keer (40 weken per seizoen).
 • U12 traint op dinsdag 1 uur en U22 traint op donderdag 2 uur.
 • Huur tenue (20 euro per seizoen) zit bij de contributie ingegrepen.
 • Recreatieve leden die alleen trainen (en dus geen wedstrijden spelen) betalen uiteraard geen huur voor het tenue.
 • Het derde lid binnen een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Vanaf het 4e lid is de korting 100%.
 • Leden die later dan de seizoensstart bij de vereniging komen, betalen naar rato.
 • De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Bedragen zijn in euro’s en afgerond op hele euro’s.
 • Opzeggingen tot 1 januari: voor wedstrijd spelende leden geldt dat de bondscontributie voor het hele seizoen betaald moet worden plus de termijnen tot en met december plus de helft van het restant van de reguliere contributie na 1 januari.
 • Voor recreatieve leden geldt dat de helft van de contributie over het hele seizoen doorberekend wordt.
 • Bij opzeggingen vanaf 1 januari wordt de gehele seizoenscontributie in rekening gebracht, ook als men vóór het einde van het seizoen besluit niet meer te trainen en te spelen.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap aan het einde van een seizoen moeten vóór 1 mei binnen zijn bij de ledenadministratie.
 • Eindexamenkandidaten krijgen in dit verband uitstel tot 1 juli.
Per seizoen Bondscontibutie Reguliere contributie
eenmalig in september maandelijks, van oktober tot en met april
U12
Als je één keer per week traint en geen wedstrijden speelt 172,00 25,00 21,00
Als je twee keer per week traint en geen wedstrijden speelt 228,00 25,00 29,00
Als je één keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 258,00 41,00 31,00
Als je twee keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 314,00 41,00 39,00
U14, U16, U18 en U20
Als je één keer per week traint en geen wedstrijden speelt 172,00 25,00 21,00
Als je twee keer per week traint en geen wedstrijden speelt 228,00 25,00 29,00
Als je één keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 278,00 61,00 31,00
Als je twee keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 334,00 61,00 39,00
U22/Heren 1
Als je één keer per week traint en geen wedstrijden speelt 172,00 25,00 21,00
Als je twee keer per week traint en geen wedstrijden speelt 228,00 25,00 29,00
Als je één keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 283,00 80,00 29,00
Als je twee keer per week traint en officiële wedstrijden speelt 339,00 80,00 37,00
Recreanten-groep
Als je één keer per week traint 172,00 25,00 21,00

Vragen?

Neem dan contact meet ons op!

Lid worden?

Neem dan contact meet ons op of vul het formulier in